جزئیات بازداشت تعدادی از کارکنان شهرداری اراک

دادستان اراک گفت: تعدادی از کارکنان و کارشناسان رسمی شهرداری اراک در حوزه تخلفات و تملکات صورت گرفته بازداشت شدند.

عباس قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص اخبار منتشر شده مبنی بر بازداشت تعدادی از مدیران شهرداری اراک در جریان پرونده تملک زمین‌های کرهرود بیان کرد: یک تعدادی از کارکنان شهرداری و کارشناسان رسمی دخیل در موضوع تحت تعقیب قرار گرفتند، تحقیقات انجام گرفت و فعلا بازداشت هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر باید تحقیقات تکمیل و رسیدگی صورت گیرد و سپس رای صادر شود، افزود: این بازداشتی‌ها صرفا مرتبط با موضوع تملک زمین‌های کرهرود نبوده بلکه درخصوص تملکات و تخلفات صورت گرفته در شهرداری انجام گرفته است.

قاسمی نحوه تملک املاک و اراضی، قیمت‌گذاری‌ها و ضرورت تملک و تخلفات صورت‌گرفته در حوزه تعیین قیمت غیرواقعی را از دلایل بازداشت‌ این افراد دانست و گفت: ملکی که یک یا دو میلیارد ارزش نداشته ۱۹ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌ است، این امر تضییع بیت‌المال قلمداد می‌شود، البته دادستانی بیش از یک ماه است که به موضوع ورود کرده و در حال تحقیق است.

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف این موضوع منوط به اتمام تحقیقات است و حکم توسط دادگاه اعلام خواهد شد و فعلا این افراد با قرار تامین، بازداشت هستند، اظهار کرد: آزادی بازداشتی‌ها بستگی به روند و ادله تحقیقات دارد، ممکن است بواسطه تحقیقات، قرار تشدید شود، تخفیف یابد یا با همین قرار، وثیقه بسپارند، اما تلاش بر این است که تحقیقات به سرعت انجام و مسیر قانونی طی شود و اگر نتیجه بر بزه افراد حاصل شود با شدت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

دادستان اراک اضافه کرد: نمی‌توان تعداد دقیق افراد بازداشت‌ شده را اعلام کرد، تاکنون حدود ۶ تا ۷ نفر بازداشت شده‌اند که در طول تحقیقات این تعداد کم و زیاد می‌شوند.

داوود تاجران شهردار اراک نیز در این خصوص به ایسنا گفت: موضوع رسیدگی به بحث تملکات به صورت کتبی توسط شهرداری از دادستان درخواست شد و موارد در حال بررسی است، البته قرارداد تملک ملک کرهرود ۱۹ میلیارد تومان بوده که تاکنون طبق بررسی انجام شده و اسناد موجود کمتر از ۴ میلیارد تومان تهاتر انجام گرفته است.