وثیقه گذاشتن اموال شرکت توسط مدیر عامل

 

نظریه مشورتی در مورد وثیقه گذاشتن اموال شرکت توسط مدیر عامل 

 

سوال

 

مدیرعامل یکی از شرکت‌های سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری شده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر شود، آیا وی مجاز است، سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارایه دهد یا خیر؟ 

 

پاسخ

 

با توجه به اینکه دارایی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت است، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌‌مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت برای آزادی متهم در پرونده‌های کیفری را ندارند.

بازدیدها: 4